PYC - Parenting Young Children

PYC er et foreldreveiledningsprogram som egner seg til veiledning av foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte, for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn. Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. Fordi programmet er konkret egner det seg for foreldre som strever med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker.

2022-03-15 14_51_05-Foreldreveiledningsprogram - Universitetet i Sørøst-Norge

Ønsker du å bli sertifisert PYC-veileder? USN arrangerer nytt grunnkurs 29. – 31. mai 2024. Kurset er organisert med et 3 dagers grunnkurs og påfølgende metodestøtte i grupper. Grunnkurset gir en innføring i programmet og gjennomføres samlet over 3 hele dager (09.00-16.00). Metodestøtte gis digitalt som 3 samlinger over en periode på 3-6 måneder når […]

Les mer...

EnpodcastomPYC

Er du nysgjerrig på hva dette foreldreveiledningsprogrammet handler om? Vi lagd en kort videopodcast som gir deg en enkel introduksjon.

Les mer...

Skjermdump fontene.no

Kathrine Søreide Hatteberg som er klinisk barnevernspedagog skriver: “Når kognitivt svake mennesker blir foreldre og konfronterer den bratte læringskurven det er å bli forelder, kommer ofte deres kognitive kapasitet i fokus, og blir satt spørsmålstegn ved. Barnevernet kan da kontaktes av offentlige instanser med bekymring for deres fungering som foreldre. Stereotypiske tanker rundt kognitivt svake […]

Les mer...

Uten navn

“Livet til Lisa Terese Wagner var både hardt og turbulent de første månedene av sønnens liv. For henne ble barnevernet i Færders nye måte å jobbe på redningen.” skriver NRK

Les mer...

USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca-image-1572940143531 (1)

Fagbladet Fontene har skrevet en artikkel om Parenting Young Children: “I barnevernet snakker vi et for vanskelig fagspråk, og vi har ikke nok kunnskap om ulike kulturer. Vi snakker om samspill og sier at foreldre må ha øyekontakt med barnet. Ikke alle vet hva samspill er, og i noen kulturer er det uhøflig å se […]

Les mer...

2019-08-19 10_58_58-Ikke veiledningsbar_ – PYC.NO

Hva er foreldreveiledning, hvilke metoder har vi og hvilken forskning støtter inn under de veiledningsmetodene vi har i dag? Disse pluss flere spørsmål svarer Professor Øyvind Kvello på i dette foredraget ved USN.

Les mer...

Veiledningsbar_770x440.jpg (article)

31. januar 2019 avholdt vi en stor konferanse om om forskning og utviklingsarbeid i barnevernet hvor en eller begge foreldre har kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker. NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming var tilstede på konferansen, og har lagt ut en flott gjennomgang på sin hjemmeside: https://naku.no/aktivitet/ikke-veiledningsbar. Her finner du noen av foredragene og […]

Les mer...

2018-10-11 10_14_19-KollageKraftsamling-nov-2017.pdf

Politikere, ledere og utøvere i helse- og sosialfeltet i Sverige var samlet til kraftsamling om foreldre med kognitive vansker i Stockholm 29.11.2017: KollageKraftsamling nov 2017 Her ble det lagt fram dagsaktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter om tilknytning, foreldrenes utfordringer og hvordan det er for barna å vokse opp i familier hvor en eller begge foreldrene har […]

Les mer...

Professor Per Granqvist – Universitetet i Stockholm la 27.10.17. fram sine forskningsarbeider om Tilknytning i dobbel forstand.  Lysark til forelesningen finner du ved å klikke her: P.Granquist okt. 17 (1) P.Granquist okt. 17 (2)  

Les mer...