Dato for nye grunnkurs 2019 kommer

Veiledningsprogrammet er tilpasset familier hvor en eller begge foreldrene trenger særlig tilrettelegging på grunn av kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker for å kunne ivareta barnets beste. Grunnkurs gjennomføres ved Universitetet i Sørøst-Norge – campus Porsgrunn, og følges opp av 7 samlinger med metodestøtte.  Metodestøttene organiseres geografisk, og deler av metodestøtte gis via nett. Kurset henvender seg til ansatte i barnevernet/familiesentra som jobber i tiltak, og det anbefales at minst to ansatte fra hver arbeidsplass gjennomfører opplæringen.