31. januar 2019 avholdt vi en stor konferanse om om forskning og utviklingsarbeid i barnevernet hvor en eller begge foreldre har kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker.

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming var tilstede på konferansen, og har lagt ut en flott gjennomgang på sin hjemmeside: https://naku.no/aktivitet/ikke-veiledningsbar.

Presentasjonene fra konferansen vil også legges ut på denne  hjemmesiden.