I november deltok 39 veiledere på grunnkurs i PYC.

Denne uken har 39 stk fra kommunale barnevernstjenester, statlige familiesentre og nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse gjennomført grunnkurs i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC). PYC retter seg mot veiledning til foreldre som har behov for konkret,

Illustrasjonsfoto: USN/Tine Poppe

individuell og hjemmebasert veiledning og støtte for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn. Dette er fjerde gang USN gjennomfører grunnkurs i PYC. Programmet er utviklet i samarbeid med fagområdene vernepleie og barnevern innen Institutt for helse- sosial og velferdsfag ved USN, og knyttes til forsknings- og utviklingsprosjekter innen disse fagområdene. USN har med dette utdannet ca. 100 PYC veiledere som primært har sitt virke innen norsk barnevern.