Hva er foreldreveiledning, hvilke metoder har vi og hvilken forskning støtter inn under de veiledningsmetodene vi har i dag? Disse pluss flere spørsmål svarer Professor Øyvind Kvello på i dette foredraget ved USN.

Gå inn på denne siden for å se mer informasjon om det neste kurset som blir arrangert på USN.