24. til 26.april 2019 gjennomførte vi grunnkurs i PYC for 30 deltakere fra barnevernstjenestene i Hedmarkregionen!

Barneverntjenestene i Hedmarkregionene hadde gått sammen om et felles kurs i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC). Kurset ble gjennomført på Hamar og evalueringene av kurset var veldig bra. Særlig ble gevinsten ved at flere fra hvert kontor kunne delta og regionsnærhet framhevet. Metodestøtte følges opp via Skype og som to heldagssamlinger. Samlingene organiseres også lokalt.

Dersom det er aktuelt for andre regioner å gå sammen om en PYC opplæring kan dere ta kontakt. Antall deltakere er satt til ca. 25 stk. Vi syr sammen pakker som passer dere.