8. til 10. oktober var 22 barnevernsarbeidere fra kommunalt barnevern, privat barnevern og familiesentra samlet til PYC opplæring i Porsgrunn. Kursholdere denne gangen var Lydia Springer fra SUF Kunnskapscentrum i Uppsala, Rasha Al-Saadi fra Skien barnevernstjeneste og Anne Thronsen fra Universitetet i Sørøst-Norge.


Fra venstre: Rasha Al-Saadi fra Skien barnevernstjeneste, Anne Thronsen fra Universitetet i Sørøst-Norge og
Lydia Springer fra SUF Kunnskapscentrum i Uppsala.

Kursdeltakerne oppsummerer opplæringen som konkret og praksisnær med god variasjon mellom teori og øvelser og PYC programmet som utfordrende og nytenkende i forhold til dagens praksis. Alle var nå spente på å begynne veiledning etter nye prinsipper, og etter jul starter gruppene opp med metodestøtte i utprøvingen.

Det er nå 160 PYC veiledere som har gjennomgått grunnkurs og delvis metodestøtte i Norge, og PYC familien vokser.

Som en av PYC veilederne sa: «Dette er gull for norsk barnevern».