16.01.20 arrangerte vi en erfaringskonferanse ved USN Campus Drammer der PYC veiledere i Norge utvekslet erfaringer og fikk faglig påfyll.

Dagen var todelt der man i første del av dagen fikk faglig påfyll med der universitetslektor Sabine Gehring presenterte temaene kognisjon og tilrettelegging, eksempler på kognitive hjelpemidler og muligheter, i tillegg presentasjon av arbeidet som har blitt gjort for lage bildestøttet materiale til arbeid i barnevernet, blant annet peketavler. Dette materialet lå da til grunn for at alle deltakerne selv fikk prøve å lage symbolstøttet tekst ved hjelp av Bildstöd.se.

I del to av dagen oppsummerte universitetslektor Anne Thronsen programmet med påminnelser om sentrale momenter i programmet, både som påminnelse og som grunnlag for dialog med veilederes som nå har fått erfaring med å anvende dette foreldreveilendingsprogrammet i praksis. Anne delte erfaringer og nye artikler som har blitt skrevet om PYC den siste tiden.