I februar 2020 var 22 stykker fra ulike barnevernstjenester i Agder samlet til grunnopplæring i PYC. Opplæringen var en bestilling fra Agderfylkene. Det ble tre dager med teori, praktiske øvelser, mange diskusjoner, ulike eksempler og gode opplevelser.

Nå skal deltakerne ut i praksisfeltet og prøve ut metoden. De skal ikke vente på den «riktige» familien – men sette i gang å prøve ut programmet.
Underveis noterer de ned erfaringer og problemstillinger som de kan ta med til metodestøtten. Det handler om erfaringer i å presentere programmet, avklare roller og ikke minst hvilke erfaringer de har med å sikre at familien forstår hva barnevernet er bekymret for. I PYC programmet er det helt sentralt for å etablere et samarbeid om felles mål at familien faktisk forstår hvilke ferdigheter i praktisk omsorgskompetanse og samspill barnevernet mener at foreldrene skal styrke.

Vi vet at det tar tid å implimentere nye programmer. Derfor består PYC opplæring av både grunnkurs i 3 dager og metodestøtte gjennom de neste 8-10 månedene.

Hvis det kan være aktuelt å lage en egen PYC opplæring for din virksomhet så ta kontakt med Anne Thronsen (anne.thronsen@usn.no). Vilkåret er at dere er minst 20 deltakere.