Er du nysgjerrig på hva dette foreldreveiledningsprogrammet handler om? Vi lagd en kort videopodcast som gir deg en enkel introduksjon.

I podcasten vil du høre universitetslektor Anne Thronsen, førstelektor Ellinor Young og universitetslektor Steinar Vikholt snakke om veiledningsprogrammet og hva som gjør dette unikt.

Du kan også lytte til podcasten på mobiltelefonen og abonnere ved å følge lenken under:

Her er noen av kildene vi snakker rundt i denne episoden:

  • Gundersen, A., & Young,E (2010). Barnevernsarbeideres erfaring med mødre som har intellektuelle funksjonshemminger. HIT-Skrift – 5: 43.    
  • Gundersen, A., Young,E., Pettersen,K.T. (2012). “Good enough care? A study of the difficulties Norwegian child welfare workers experience in working with mothers who have intellctual disabilities.” Scandinavian Journal of Disability Research: 15.
  • Thronsen, A. (2014). Normalization at any cost? A study of the parent education programme Parenting Young Children (PYC) as a model of preventive intervention in Norway I: Crabtree, S.A. Diversity and the Process of Marginalisation and Otherness: giving voice to hidden themes – a European perspective. London: Whiting &Birch
  • Thronsen,A. & Young,E.(2015). PYC i Norge. Foreldreveiledning til foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med barnevernet 2014 – 2016. Porsgrunn: HIT-Rapport nr. 17
  • Thronsen,A. & Young,E. (2016). Foreldreveiledning til Barnets beste. Oslo: Tidsskriftet Norges Barnevern, nr. 3 og 4/2016
  • Vikholt, S. (2018). «Fra å dra, til å løfte» Om forståelsen av makt i veiledning av foreldre med kognitive vansker i barnevernstjenesten (Masteroppgave, Universitetet i Sørøst-Norge). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16094.08008