I september var 27 ivrige kursdeltakere samlet til grunnkurs i PYC ved Universitetet i Sørøst-Norge. I tre dager jobbet vi med en innføring i foreldreveiledningsprogrammet. Det ble mange og gode diskusjoner om holdninger, ferdigheter og muligheter i veiledning av foreldre som strever med hukommelse, struktur og/eller betydningen i norsk språk.

27 ivrige kursdeltakere !

Årsakene til at de strever kan være mange, men utgangspunktet er at vi møter foreldrenes behov og samarbeider om å utvikle foreldreferdigheter til barnets beste. Vi sjekker alltid at foreldrene har forstått hva barnevernet er bekymret for og at de forstår veiledningen vi gir. Det betyr at vi tar utgangspunkt i hva foreldrene faktisk får til i foreldrerollen og jobber sammen om mål som foreldrene velger for å imøtekomme barnevernets bekymring.

Etter grunnkurset skal alle nå prøve ut programmet i daglig arbeid med systematisk oppfølging av metodestøtter i PYC.

Dette er det 8. grunnkurset som gjennomføres i regi av USN, og vi er nå 210 PYC veileder i Norge!!