SUF-Kunskapscentrum arrangerer en gratis konferanse for alle som interesserer seg i tilpasset foreldrestøtte! Konferansen går 5 maj 2021 kl. 08.30-16.15, og du trenger ikke å melde deg på.

Fra arrangørens hjemmeside:

Varmt välkommen till Nationella SUF-konferensen 2021
Att samhället kan erbjuda föräldrar stöd som stärker deras föräldraförmåga ses numer som en självklar förebyggande och tidig insats som främjar barnens hälsa och utveckling.

Föräldrar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter kan dock behöva anpassat stöd för att stärkas i sitt föräldraskap.

Idag finns kunskap om att föräldraförmågan kan utvecklas om information och stöd anpassas och kompensation ges utifrån föräldrarnas och barnets respektive behov. Detta förutsätter dock att samhället har både kunskap och arbetssätt för att kunna erbjuda föräldern
anpassat stöd.

Det handlar om barnet – två FN konventioner!
Dagens barn är morgondagen föräldrar. Barn har rätt till goda uppväxtvillkor och rätt att utvecklas utifrån sin fulla potential (FN:s konvention om Barnets rättigheter). För att göra detta möjligt för alla barn, betonar FN i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 23) att föräldrar med funktionsnedsättning har rätt till anpassat stöd i sitt föräldraskap i alla barnets eller ungdomens utvecklingsfaser.

SUF-Kunskapscentrum med barnets bästa i fokus
SUF-Kunskapscentrum arbetar med att samla, utveckla och sprida kunskap om föräldraskapsstöd i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra kognitiva svårigheter som
påverkar deras föräldraförmåga.

SUF-Kunskapscentrum samfinansieras av Region Uppsala och Uppsala läns kommuner. Konferensen vänder sig till alla som har intresse av frågor om anpassat föräldraskapsstöd. T ex föräldrar, anhöriga och brukarorganisationer. Likaså till yrkesverksamma inom exempel
vis mödra-/barnhälsovård, förskola/skola/ särskola, socialtjänst, LSS, habilitering, psykiatri samt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Mer info og lenke til sendingen finner dere her.