Opplæring i foreldreveiledningsprogrammet
Parenting Young Children (PYC)

Universitetet i Sørøst-Norge – Porsgrunn

Programmet er tilpasset foreldre som trenger særlig tilrettelegging på grunn av kognitive vansker, språkvansker eller generelle innlæringsvansker.

Programmet er utviklet i Australia og tilpasset foreldre som på grunn av kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker kan trenge tilrettelagt veiledning i foreldrerollen. Hensikten er å styrke og utvikle foreldrenes mulighet og evne til omsorg og samspill med barnet. Programmet anvendes i hjemmet eller i liknende miljøer, og bygger på prinsipper for tilrettelagt opplæring. Foreløpige funn fra utprøving i Norge viser at metoden gir mening i å konkretisere det abstrakte og tilrettelegge for foreldrenes læring i foreldreferdigheter og omsorgskompetanse til barnets beste.

Målgruppe for opplæringen er ansatte innen kommunalt barnevern, familiesenter eller andre som jobber i dirkete tiltaksarbeid med familier hvor en eller begge foreldrene trenger særlig tilrettelagt veiledning.

Grunnopplæringen går over tre dager (10. til 12.april) fra kl. 09.00 til 17.00. Deretter følges deltakerne opp med metodestøtte/veiledning inntil 7 ganger fordelt utover høsten 2018. Metodestøtten foregår i grupper som organiseres geografisk, og tar utgangspunkt i deltakernes erfaringer i utprøving av programmet. Deler av metodestøtten kan gjennomføres på Skype.

  • Vi anbefaler at man er minst to fra samme arbeidsplass som kan støtte hverandre i prosessen med å lære seg programmet.
  • Det er en forutsetning at deltakerne har mulighet til å arbeide med tiltaksarbeid i foreldrenes hjem, eller et hjemmelignende miljø under metodestøtten.

Gjennomført grunnkurs og metodestøtte kvalifiserer til godkjenning som PYC veileder, og gir elektronisk tilgang til programmet.