Ønsker du å bli sertifisert PYC-veileder? USN arrangerer nytt grunnkurs 29. – 31. mai 2024.

Kurset er organisert med et 3 dagers grunnkurs og påfølgende metodestøtte i grupper. Grunnkurset gir en innføring i programmet og gjennomføres samlet over 3 hele dager (09.00-16.00). Metodestøtte gis digitalt som 3 samlinger over en periode på 3-6 måneder når deltakerne prøver ut programmet i egen virksomhet. Det er en forutsetning for å kunne delta i metodestøtte at man er i gang med å prøve ut PYC i praksis.

Se vår nettside for mer informasjon.